Гълъбово

Община Гълъбово, разположена  на 348, 8 кв. км, е в югоизточната част на Горнотракийската низина, където обществен живот се е зародил още през VІ хилядолетие преди новата ера. Жителите на общината са 15 000. Административният център е град Гълъбово, който е с население 9 183 жители (преброяване от 2001 г.) и попада в групата на малките градове. През територията му преминава един от най-преките пътища между Северна и Южна България, от Русе през Стара Загора до Свиленград – главен път Е85 Русе – Капитан Андреево, свързващ Румъния с Турция и Гърция. Железопътната линия, преминаваща през Гълъбово, Раднево и Нова Загора, свързва Симеоновград с Бургас и Варна, но в момента не се ползва от пътнически влакове.
Гълъбово е разположено на юг от Старозагорското поле, на бреговете на река Сазлийка, която извира от южния склон на Сърнена гора, протича през Тракийското поле и източно от Симеоновград се влива в река Марица.
В селищната могила ”Хисарлъка”, намираща се в двора на “Брикел” ЕАД са открити останки от съществувало поселище от каменно-медната епоха /халколита/. Множеството открити предмети от бита свидетелстват за интензивно развитие на занаятите и търговията с Древна Гърция и Близкия изток. В района на общината са разкрити десетки тракийски могили, останки от селища и гробници, съдържащи глинени съдове, женски украшения, парчета от керемиди. В землището на с. Главан се намират останки от римската крепост “Балзена”, а край гр. Гълъбово в местността “Еркесене” се намира част от “граничния ров” на хан Тервел и Апиевия римски път. 
Първото българско светско училище в града е открито непосредствено след Освобождението на България от османска власт - през 1878/79 г. в с. Карабунар (днешен Сладък кладенец).  Тъй като 60-те години на XX век са времето, през което започва строенето на комплекса „Марица-Изток”, развитието му оказва решаващо влияние и върху промените в района на общината и върху промените в областта на образованието. От цялата страна прииждат хора и се установяват да живеят тук. Вследствие на това населението се увеличава трикратно. 
Днес много хора идват в Гълъбово заради спортни и културни прояви: 
- Международен турнир по борба за деца "Злати Ройдев" - единственият в България, одобрен от международната федерация по борба ФИЛА и включен в нейния спортен календар.
- Национален фолклорен фестивал "Янко Петров" за гъдулари (самодейци и професионалисти), танцови състави и ансамбли и фолклорни певчески групи - ежегодно се провежда през май.
- Майски дни на културата
- Празник на град Гълъбово - 27 август.
На територията на общината са рудниците “Трояново 3” и част от “Трояново 1”, които са в структурата на мини “Марица-Изток” ЕАД.  Енергетиката е представена от няколко големи предприятия, осигуряващи работа на по-голямата част от жителите на общината.
Приоритетите, по които работи местното самоуправление за превръщането на общината в икономически просперираща и привлекателна, са свързани с постигане високо качество на околната среда и да се осигури здравословен начин на живот и условия за отдих и развлечения на жителите й.
 

Председател на Общински съвет  - Светла Захариева Боянчева

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи