Николаево

Територията на община Николаево заема площ от 96.5 кв.км. или 1.87 % от територията на област Стара Загора. Средната надморска височина e 380 м. Община Николаево попада в преходно-континенталната климатична област. Климатът е повлиян от разположението и между двете планински вериги на север - Стара планина и на юг - Средна гора.  Селищната мрежа на община Николаево се състои от 4 населени места. Административен център на общината е град Николаево. В нея се включват и селата Нова махала, Елхово и Едрево. Населението на общината е 5041 души, разпределено неравномерно в 4 населени места. Най - голямата част от него живее в административния център - гр. Николаево - 3161 жители.  
Община Николаево е разположена в източния край на Розовата долина, между Стара планина и Средна гора, по поречието на река Тунджа. Сравнително доброто състояние на пътната мрежа между селищата, наличието на жп гара, я правят удобно за пребиваване място, разположено в централната част на страната. Още Рим е смятал това място за стратегически кръстопът. За това свидетелства историческият хълм Асара , който се издига в северната част па града.  На хълма са запазени останки от крепостта, която е използвана и в българското Средновековие. През 1988 година са извършвани археологически разкопки. Крепостта е охранявала прохода Хаинбоаз и е с три реда крепостни стени. Единствената друга крепост на територията на България, която има три реда крепостни стени е "Царевец" във Велико Търново. На хълма Асара се намира и легендарната „Царска дупка” - сега затрупан вход на пещера. Град Николаево носи името на руския генерал Николай Николаeвич. Обявяването му за град става на 18.08.1977 година.
Състоянието на икономиката на община Николаево през последните години следва общите тенденции, наблюдавани в национален мащаб и характеризиращи състоянието на голяма част от малките общини и населени места. Най-голямото предприятие в гр. Николаево произвежда  зарибителен материал, риба и рибни продукти, както и търговия в страната и чужбина. В с. Елхово в стопанския двор са построени сгради с ново лице. Това е началото на създаване на новия облик на българското селско стопанство. Земята се обработва с нова и надеждна техника: трактори, сеялки, зърно и силажокомбайни, сенокосачки, сеносьбирачки и др. Изградена е и кравеферма по европейски стандарт.  Приоритетите, по които работи местното самоуправление е за развитието на община с устойчиво развитие на селското стопанство и дребен бизнес, повече млади хора, интегрирано ромско население и висок жизнен стандарт.  Усилията са насочени за развитие и повишаване конкурентостта на местната икономика, подобряване на инфраструктурата, развитие на човешките ресурси и интегриране на ромското население.

Представителство на БСП в местната власт в община Николаево:

Председател на Общински съвет - Пенка Василева Генчева

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи