Опан

Територията на общината е 257.5 хил. дка или 5% от територията на област Стара Загора. Общината включва тринадесет села - Бащино, Бял извор, Бяло поле, Васил Левски, Венец, Кравино, Опан, Пъстрен, Княжевско, Средец, Столетово, Тракия, Ястребово. Броят на населението е  3 384 души. Община Опан е разположена в Горнотракийската низина, южно от град Стара Загора. Административният център на общината - село Опан, е основано през 16 век, на оживен търговски път, свързващ Северна и Средна България с Цариград. 
В района на общината са открити следи от тракийски селища, има регистрирани  9  надгробни могили, намерени са пътни колони от ІІІ век. Релефът на общината е равнинен и леко хълмист. Средната надморска височина е 163 м. Климатът е преходно континентален и се характеризира със сравнително мека зима и горещо лято. Земеделският фонд възлиза на 83,6%, а горският – на 8.2% от територията на общината.    По-голямата част от земята е заета от почви тип “чернозем-смолници” - 82%, а останалата част - почви, които имат по-слабо хумусно съдържание. 
Община Опан е типична малка селска община със силна земеделска традиция. Тя е една от най-малките български общини. Като такава, тя е зависима от социално-икономическата среда, която се формира от съседните общини и областта. Общината е типичен селскостопански район. Във всяко населено място има изградени селско-стопански структури - кооперации и сдружения. През последните години нараства делът на арендаторите, занимаващи се със земеделие. Основните икономически субекти са земеделските кооперации, които осигуряват основната част от работните места. Отглеждат се житни култури и поливни плодове и зеленчуци. Животновъдството се развива в малки семейни стопанства. 
В общината няма промишлени замърсители и обработваемата земя е с високо качество на почвата. Приоритетите на общината са свързани с развитието и ефективното използване на техническата и социалната инфраструктура. Общината залага основно на развитието на инфраструктурата. Счита се, че създадените по-добри условия за бизнес и живот на местното население ще доведат до постигане на положителни икономически резултати, които от своя страна, ще намалят безработицата и ще повишат доходите. Местното самоуправление залага  на две специфични цели: поддържане и развитие на транспортната инфраструктура и развитие на екологичната и социалната инфраструктура, както и на подобряване на комуналното стопанство. Развитието на местната икономика е насочено към повишаване на стопанската активност на населението, по-ефективно използване на местните ресурси, разработването и предлагането на нови продукти и услуги. Това цели  повишаване на заетостта и на доходите на местното население.
 

Председател на Общински съвет - Златина Димова Иванова

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи