Прекратиха правомощията на председателя на местния парламент в Опан

БСП-съветниците: Достойнството и разума победиха арогантността

„Достойнството и разумът победиха арогантността”, така коментираха общинските съветници на „БСП за България” гласуваното предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на местния парламент  в Опан Елка Бонева от ГЕРБ. До това се стигна след като  на 8 декември  петимата съветници на БСП внесоха предложение за предсрочно прекратяване правомощията на ръководителя на местния законодателен орган поради системно неизпълнение на задълженията повече от три месеца. Тайно гласуване в 11-членния съвет реши да се прекрати мандата на досегашния председател със 7 гласа за, 3 - против и 1 недействителен. „Внесохме този въпрос, тъй като не сме съгласни с това председателят да получава възнаграждение за труд, който не полага”, категорични  са социалистите. „Хората от общината почти не я виждат тук за 4-часовото работно време в петдневната седмица. Тя не упражняваше и контрол върху протоколите от заседанията, не осигуряваше достъп на общинските съветници до деловодството, открихме системно разминаване в правните основания при свикване на заседания на постоянните комисии и на Общинския съвет.” Така мотивира слабата дейност на досегашната председателка юристът Златина Иванова- председател на Групата съветници на БСП. По думите й решенията на ОбС се публикуват с голямо закъснение на интернет- страницата. „Вероятно трудовият й договор на 8-часов работен ден, като директор на Областна  дирекция по земеделие в гр. Стара Загора, й пречеше да изпълнява поетите  й ангажименти на председател”, подчерта общинският съветник от левицата Пламен  Иванов. Според него случаите, които могат да се цитират като лоша практика, са твърде много, но никой от тази позиция не трябва да допуска непознаване на нормативната уредба, както и арогантно отношение към местната власт.

Нов председател на местния парламент общинските съветници ще избират на следващо заседание.