Жените-социалистки от Стара Загора против продажбата на лагер „Паниците”

Позицията е подкрепена и от структурата на Отечествения съюз

Жените-социалистки от община Стара Загора са категорично против продажбата на лагера за ученически отдих в землището на град Калофер, в  местността „Паниците”. Позицията си  те внесоха на вниманието на кмета на областния град Живко Тодоров.

„Ученическият лагер „Паниците” е емблематичен за много поколения старозагорци. Считаме, че Община Стара Загора може да вложи средства за ремонтиране на  базата, за да бъде полезна за децата”, пишат социалистките до кмета. Старозагорските жени не приемат обявения  основен мотив за продажбата, че имотът е изгубил своето предназначение от публичен характер и следва да бъде обявен за частна общинска собственост, след което да се гласува решение за продажба от Общински съвет- Стара Загора, поради проявен инвеститорски интерес.

Социалистките настояват пред  местния парламент при гласуването на този въпрос да се защити интересът на гражданите и общинските съветници да гласуват против продажбата на общинския имот.