Кметът на Казанлък Галина Стоянова или не познава общинските наредби или откровено лъже съгражданите си

2.11.2018

 
„Кметът на община Казанлък г-жа Галина Стоянова или не познава общинските наредби  или откровено лъже съгражданите си. С писменото си изявление от 31.10.2018г, кметът въвежда в сериозно заблуждение всички жители на общината, че „повече от една година Община Казанлък е забранила с Наредба №30  движението на каруци на цялата територия на Казанлък”. Точно с тази Наредба е указан начинът за регистрацията им и са посочени улиците, по които може да бъде извършено движението им”, сочи позиция на Групата общински съветници на БСП в града. Съветниците на левицата са категорични, че „никъде в Наредба №30 не е въведена пълна забрана за движение на каруци, както твърди кметът. Броят на регистрираните каруци в община Казанлък е 281. Ако движението на каруци е забранено, защо се допуска регистрацията им?! Най-важният въпрос, останал без отговор, е как се упражнява контрол", пише още в позицията им.

„След среща с граждани и отчитайки факта, че Наредба №30 е подзаконов акт, Групата общински съветници на БСП, внасяме предложения за законодателна промяна до народните представители за налагане на ПЪЛНА ЗАБРАНА на  движението на каруци по републиканската и общинските пътни мрежи”, каза Румяна Друмева, председател на БСП-Казанлък.