БСП - Казанлък: Кметът да отговори защо гонят съветници?

22.05.2019

 "Кой се опита да изгони съветниците на БСП от сградата на Общината?" – отговор на този въпрос търсят  от левицата. Питането към кмета бе внесено днес, съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Казанлък. „За нас е важно да изясним чие беше това разпореждане- днес се случва на общински съветници, утре може да се случи на граждани или гости на Казанлък. Общината е на всички, а не на ГЕРБ”, каза председателят на групата Пламен Караджов.
 
На 17-ти май общинските съветници на БСП дадоха брифинг пред сградата на Община Казанлък и внесоха в деловодството документи. Необяснимо за представителите на местния парламент връхлетя кметския експерт по „Връзки с обществеността”  Цветелина Станчева, която позорно и грубо ги накарала да напуснат сградата пред погледа на журналисти и служители. По думите на социалистите този акт срещу общински съветници е грубо нарушение на ЗМСМА от страна на общински служител. Сградата и територията пред нея са публична общинска собственост и всеки гражданин има право на достъп до тях. Те очакват на заседанието на местния парламент отговорите на кмета Стоянова на следните въпроси:
 
1.      По ваше разпореждане или  по своя инициатива, общинският служител Цветелина Станчева се опита да ни изгони от сградата на община Казанлък?
2.      Ако не сте разпоредили нашето изгонване, то какви санкции понесе или ще понесе общинският служител Цветелина Станчева?
3.      Моля ясно да изразите Вашата позиция по случая.