Спря ли кметът каруците по пътищата на община Казанлък?

26.06.2019

Общинският съветник Моника Динева попита кмета Галина Стоянова колко са констатираните нарушения на Наредбата за движение на превозните средства на територията на община Казанлък. Това е Наредбата, която беше дебатирана, включително и в социалната мрежа, след тежката катастрофа през м. октомври 2018г., когато  с необозначена каруца загинаха двама младежи от Казанлък. Инцидентът провокира гражданско недоволство и подписки срещу безконтролното движение на каруци по пътищата.

„До края на м. януари т.г., когато местният парламент гласува промени в Наредбата, не беше ясно как общината упражнява контрол, а пет месеца по-късно по улиците отново има движение на превозни средства с животинска тяга в нарушение на нормативната уредба”, каза Моника Динева.  Тя и колегите й от БСП продължават да получават сигнали от граждани за опасното движение на каруци, което е предпоставка  за пътнотранспортни произшествия. 

„Ние сме категорични, че на нарушителите трябва да се налагат строги законови мерки и санкции, за да се създават безопасни и сигурни условия на движение по пътищата, затова са и моите въпроси”, заяви Динева:

• Какъв е ефектът от приложението на изменената Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък.

• Предприети ли са  мерки от страна на община Казанлък за осъществяването на контрол по спазването на посочената Наредба?

• Какъв е броят на констатираните нарушения  от  м.февруари 2019 г. до настоящия момент?