Сава Савов с №9: Да издигнем нивото на образованието в община Братя Даскалови

Съвместните проекти на местната власт, бизнеса и синдикатите  биха могли да осигурят качествена заетост и устойчиво развитие

Да се издигне нивото на образованието в община Братя Даскалови е общата цел на кандидатa за кмет с №9 Сава Савов и синдикалния актив към КНСБ в общината. Това стана ясно по време на срещата на Савов  и синдикатите, организирана от ОбС на КНСБ. Савов бе единственият кандидат от четиримата претенденти за местна изпълнителна власт, който прие среща-разговор с представителите на Конфедерацията на независимия синдикат. 
 „Училищното образование и предучилищното обучение  ще са приоритет  в моята политика, която предлагам заедно  да осъществяваме в диалог и взаимно доверие”, каза Савов. За него е важно подобряването на материално-техническата база в 10 учебни заведения в общината, работата по европроекти и социалния диалог. 
„Липсата на  информация за бюджетните разходи в сферата на образованието и неработещия тристранен съвет, не ни дават възможност за активна дейност и осъществяване на инициативи”, споделиха синдикални членове, правейки анализ  на отсъствието на диалог и колективно трудово договаряне за последните 4 години в община Братя Даскалови. С болка участниците в срещата представиха липсата на стандарти на заплащане и условия на труд. 

Нужда от прозрачност и строг контрол на финансите в общината

„Като кмет на общината ще работя за целенасочено партньорство в сферата на образованието, предвид желанието ми да задържим младите хора в нашите населени места, а това е от изключителна важност за привличането на инвестиции в региона”, каза 33-годишният кандидат Сава Савов. По думите му съвместните проекти на местната власт, бизнеса и синдикатите  биха могли да осигурят качествена заетост и устойчиво развитие. Савов счита, че трябва да се върне облика на общината и чрез образованието, посочвайки необходимостта от прозрачност и строг контрол на финансите в общината. Той сподели намерения за проекти за развитие на инфраструктурата, транспорта, икономиката и повишаване ролята на социалните дейности.