БСП лидерът Валентина Бонева сигнализира омбудсмана за ощетените родители в Стара Загора

Обект на сигнала е действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в частта си за детските заведения

Председателят на групата съветници на левицата Валентина Бонева изпрати сигнал до омбудсмана на Р. България Мая Манолова за ощетяването на родителите на 2 208 деца, посещаващи детски ясли и градини в община Стара Загора.

Бонева информира омбудсмана за решенията на Общинския съвет и за действията на кметската администрация, с които се нарушават права на гражданите на Стара Загора. Обект на сигнала е действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в частта си за детските заведения.

„Заплаща се такса за децата, обхванати в предучилищното образование, независимо от задължителния му характер и от съдебната практика по този въпрос. Държавата задължава децата на 5 г. и 6 г. да посещават подготвителни групи, но не осигурява напълно тази дейност поради недостатъчния единен разходен стандарт, което пък се използва от местната власт да натоварва финансово родителите”, се казва в сигнала.

Според Бонева родителите са ощетени и поради разделянето на месечната такса на две части – постоянна и диференцирана и задължението  им да заплащат за услуга, която детето може и да не ползва през месеца. Затова и съветниците от БСП предложиха на местния парламент, който не одобри проекта на БСП, вместо заложените в наредбата 55 лв., родителите да плащат 40 лв. за седмични детски градини и за целодневни - 35 лв. вместо определените - 50 лв.

Сигналът до омбудсмана описва хронологията на предложенията на левицата и действията на местната власт, както и нормативните възможности, в които Бонева е убедена, че са достатъчен мотив за промяна в наредбата на община Стара Загора.