Проведе се общо събрание на общинската организация на БСП в община Мъглиж, област Стара Загора

21.03.2016 г.

На 21.03.2016 г. се проведе общо събрание на БСП в община Мъглиж, област Стара Загора, по информация на политическия организатор Станимир Стефанов. За председател на ОбС на БСП е избрана Диана Янева. За член на НС на БСП е издигнат Станимир Стефанов. За председател на НС на БСП е номиниран Янаки Стоилов.