Съветниците на БСП няма да подкрепят бюджета, предложен от кмета на община Стара Загора

Забравя се основният въпрос – за какво и на кого служи финансовият ресурс от 150 млн.

Общинските съветници на  „БСП за България” няма да подкрепят бюджета, разработен и предложен от кмета на Стара Загора. Това се казва в Позиция на Общинския партиен съвет и на групата съветници. Старозагорските социалисти считат, че с отхвърлянето на предложенията им, управляващото мнозинство в местния парламент не счита за важно да предприеме целенасочени действия за решаване на демографската криза, която, освен общодържавен, е проблем и за община Стара Загора.

Въпреки увеличения общ размер на средствата както в приходната, така и в разходната част, в бюджетния проект не са отразени направените от съветниците на БСП предложения за реализацията на активна общинска политика в социалния сектор. За тях от първостепенна важност е подкрепата за младите хора и семейства, за да раждат и отглеждат децата си тук, в община Стара Загора, както и освобождаване на родителите от такса в детските ясли и градини за сметка на общината.

 „Приоритетите на бюджета остават непроменени от последните години и са насочени основно към ефектни, а не ефективни проекти, като дори не се покрива целия спектър на т.нар. комунални дейности, които общината трябва да извършва и са определени със закон, с оправданието за недостиг на средства. Липсват ясни разчети за средно- и дългосрочна перспектива и полезно въздействие на предвидените дейности и финансовата тежест, която ги съпровожда. Общината ни ще бъде все по-зависима от външно финансиране, докато чрез бюджета не се стимулират собствени приходоизточници”, сочи приетият документ.

Според него декларираното от кмета на общината намерение за съвместна работа на всички политически групи в интерес на гражданите не намира израз в предложения  бюджет. „Той си остава инструмент за постигане на целите на управляващата коалиция, изразяващи се изключително в нови инфраструктурни проекти, като дори не се отчита средно- и дългосрочния ефект от тяхната реализация, както и финансовото бреме за поддръжката им. Конкретни примери – новата спортна зала с над 5000 места, Руския пазар и др.”, подчертават червените активисти. По думите им продължава порочната практика за планиране на приходната част в по-нисък размер и при преизпълнение средствата да се насочват по усмотрение на администрацията, налагайки на Общинския съвет да взема решения, притиснат от липса на време и невъзможност за консултиране с мнението на гражданите.

„Забравя се основният въпрос – за какво и на кого служи финансовият ресурс от 150 млн.?! Това ли е желанието на гражданите или е инструмент за гарантиране на следващ изборен успех през дейности на „наши“ фирми, но с краен резултат - лошо качество на изпълнението и вечни ремонти. Продължава неглижираното отношение към селата, част от общината. Освен, че не се стимулира активното им участие в местното самоуправление чрез делегиране на средства, по твърде неясен начин се определят местата за насочване на финансов ресурс. Това може и да има ефект за безпроблемно управление в рамките на мандата, но е пагубно за бъдещото местно и регионално развитие. То води до все по-силна зависимост на селата от общинския център и със сигурност до засилване на различията център-периферия, което е в противоречие с основните принципи на ЕС”, се казва още в Позицията на БСП.

 

Ето и целия текст на приетата Позиция на съвместно заседание на Общинския съвет на БСП-Стара Загора  и на Групата общински съветници  от коалиция „БСП за  България” в Общински съвет – Стара Загора

 

ПОЗИЦИЯ

След запознаване с проекта на бюджет 2020, разработен от общинска администрация на Община Стара Загора, ние считаме, че:

1. Въпреки увеличения общ размер на средствата както в приходната, така и в разходната част в проекта на бюджет не са отразени направените от нас предложения за реализацията на активна общинска политика в социалния сектор. За нас от първостепенна важност е подкрепата на младите хора и семейства, за да раждат и отглеждат децата си тук, в община Стара Загора, както и освобождаване на родителите от такса в детските ясли и градини за сметка на общината.

2. Декларираното от кмета на общината намерение за съвместна работа на всички политически групи в интерес на гражданите не намира израз в проекта на бюджет – той си остава инструмент за постигане на целите на управляващата коалиция, изразяващи се изключително в нови инфраструктурни проекти, като дори не се отчита средно- и дългосрочния ефект от тяхната реализация, както и финансовото бреме за поддръжката им. Конкретни примери – новата спортна зала с над 5000 места, Руския пазар и др.

3. Продължава порочната практика за планиране на приходната част в по-нисък размер и при преизпълнение средствата да се насочват по усмотрение на администрацията, налагайки на Общинския съвет да взема решения, притиснат от липса на време и невъзможност за консултиране с мнението на гражданите.

4. Оправданията: „планираме по-малко приходи, за да няма възможност за повече разходи“, „предлагаме балансиран бюджет, за да гарантираме добро финансово управление“ (разбирай липса на санкции) за поредна година ще са заклинанията за приемане на бюджета и всеки, възпротивил се, ще е нарочен за враг на стабилността. Забравя се основният въпрос – за какво и на кого служи финансовият ресурс от 150 млн.?! Това ли е желанието на гражданите или е инструмент за гарантиране на следващ изборен успех през дейности на „наши“ фирми, но с краен резултат - лошо качество на изпълнението и вечни ремонти.

5. Анализирайки постъпленията от собствени приходи, прави впечатление, че само 5 млн. лв. са приходите от общинска собственост и то с една значима сума от отстъпено право на строеж, а от общинските такси  (17 млн. лв.) близо 60% са от такса битови отпадъци. Как да направим оптимистичен извод за бъдещото развитие на общината, когато общинските приходи продължават да са под 50% от общите приходи. Прогнозата за следващите няколко години показва, че постъпленията от местни данъци и неданъчни приходи ще намаляват. Решението е привличане на инвеститори, нови приходоизточници, в т.ч. чрез финансова децентрализация – неща, по които няма резултати, въпреки многократно заявяваните намерения. 

6. Тревога будят и данните за капиталовия бюджет. От предвидените 48,5 млн. лв. близо 27 млн. лв. (56%) са от средства от ЕС. Ако и за в бъдеще се разчита на външни източници за основни ремонти на пътната инфраструктура, обновяване на сградите на учебните заведения, ВиК инфраструктура, улично осветление и др., общината е поставена в силна зависимост и невъзможност да планира устойчивото си развитие. Още една въпросителна към привидно бляскавия облик на общината в перспектива.

7. Продължава неглижираното отношение към селата, част от общината. Освен, че не се стимулира активното им участие в местното самоуправление чрез делегиране на средства, по твърде неясен начин се определят местата за насочване на финансов ресурс. Това може и да има ефект за безпроблемно управление в рамките на мандата, но е пагубно за бъдещото местно и регионално развитие. То води до все по-силна зависимост на селата от общинския център и със сигурност до засилване на различията център-периферия, което е в противоречие с основните принципи на ЕС.

В заключение: Групата общински съветници на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ няма да подкрепи проекта на бюджет, разработен и предложен от кмета на Стара Загора, със следните аргументи:

- С отхвърлянето на предложенията, направени от групата общински съветници на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, управляващото мнозинство в Общинския съвет не счита за важно да предприеме целенасочени действия за решаване на демографската криза, която, освен общодържавен, е проблем и за община Стара Загора.

- Приоритетите на бюджета остават непроменени от последните години и са насочени основно към ефектни, а не ефективни проекти, като дори не се покрива целия спектър на т.нар. комунални дейности, които общината трябва да извършва и са определени със закон, с оправданието за недостиг на средства.

- Липсват ясни разчети за средно- и дългосрочна перспектива и полезно въздействие на предвидените дейности и финансовата тежест, която ги съпровожда. Общината ни ще бъде все по-зависима от външно финансиране, докато чрез бюджета не се стимулират собствени приходоизточници.

Въпреки декларациите за съвместна работа в интерес на гражданите, на практика нито едно от по-значимите ни предложения в социалната сфера не бе взето предвид, а при изработването на приоритетите в бюджета не бе потърсено мнението ни.