Социалисти от областта: Честванията за Георги Димитров да се превърнат в национални

138 години от рождението на един от най-ярките водачи на социалистическото движение в България Георги Димитров

Социалисти от Казанлък, Стара Загора, Мъглиж и представители на КНСБ - Казанлък, на БАС – Казанлък и Стара Загора, представители на Отечествен съюз, на ПП „Нова Зора” и множество други граждани се събраха вчера да почетат 138 години от рождението на Георги Димитров пред паметника му край язовир Копринка. В знак на признателност, гостите сведоха глави към труда и делото на емблематичната личност. Организатор на честването е клуб за леви идеи „Георги Кирков” към БСП-Казанлък. 

Пред паметника на Георги Димитров председателят на БАС-Стара Загора Трифон Митев заяви, че приложението на идеите на Димитров днес зависят от нас. „На всеки празник на Димитров ние трябва да си правим равносметка за борбата за справедливост. Борба, която преди се е отстоявала с карабина, а днес трябва да отстояваме с бюлетина!”, посочи още Митев.

„От известно време усърдно работим отбелязването на годишнините от рождението на Георги Димитров да се превърнат в национални чествания, тук, край язовир „Копринка”, като се събираме от всички съседни области”, категоричен е Трифон Митев.
За делото на Димитър Благоев наричан от последователите си "Дядото" припомни Мария Паскалева – член на БАС-Казанлък и дългогодишен социалист. Само преди няколко дни – на 14 юни се навършиха 164-години от основателя и идеолог на социалистическа идея в България. Паскалева припомни в словото си жизнения път и делото на Благоев и сподели: „Днес все повече от всякога се нуждаем от съветите на Дядото и трябва да равняваме селата си по него!”. 

За лайпцигския герой слово произнесе и председателя на клуб за леви идеи „Георги Кирков” към БСП Казанлък Станимир Стефанов.
„За Лайпцигския титан са изписани и изказани много неща, живият спомен за неговото дело е жив и до днес и въпреки тридесетгодишната тъмнина паднала на Република България от 10.11.1989 г. до днес. През тези години бяха правени много опити Георги Димитров да бъде низвергнат, обвиняван за дела неизвършени от него, неговия принос в разгрома на хитлерофашизма да бъде изтрит от съзнанието на неговия народ. Те не успяха!”, заяви Станимир Стефанов.

Той припомни откъси от мемоарната книга на един от неговите близки съратници и другари, който е бил близо до Димитров през по голямата част от борбата, водена от българските комунисти срещу фашизма – генерал лейтенант Иван Винаров. В своята книга „Бойци на тихия фронт” авторът пише – „Познавах най-сетне Димитров  и от Москва. Тактът у него се съчетаваше с непресторена вежливост и прекрасна култура на поведението. Държеше се като роден аристократ на духа, тъй че чужденецът, който не знаеше неговия пролетарски произход, лесно можеше да се излъже за „родословното му дърво”. Винаги ще поздрави находчивата мисъл, прецизното определение, уместната, добронамерена шега, искреното чувство – темпераментен борец, който не знаеше компромис нито пощада към враговете на революцията!”