Жените-социалистки с призив към институциите и общините за безопасно детско лято

Навреме да се поставят забранителни, предупредителни и информационни табели, за да не се стига до нежелани последици

Жените-социалистки в старозагорска област излязоха с призив към институциите  и общините за осигуряване на  безопасно лято за децата.  Те настояват „да се осигури  защитена и здравословна среда -  приоритет на общинските  стратегии и програми за закрила на децата. Изпълняването им започва с предоставянето на пълноценна информация по различни канали за деца и родители относно зоните за игри, охраняемите водни обекти,  безопасните открити кътове и спортни площадки“, сочи Позиция на Областния съвет на Обединението на жените-социалистки, приета на заседание  по повод данните на различни доклади за  летните рискове и опазване здравето и живота на децата.

Активистките се надяват, че институциите  своевременно ще поставят забранителни, предупредителни и информационни табели, сочещи ограниченията за къпане в неохраняеми водоеми,  правила за ползване на басейни, работно време, следене ежедневно за чистотата на водата,  указания за достъпност в планинските местности, планове за действие при спешни ситуации и т.н., за да не се стига до нежелани последици, наранявания и случки с неочакван край.

„Обръщаме се към летните академии, читалищата, детските центрове и спортните клубове в старозагорска област, които функционират по време на ваканцията, да разговарят с подрастващите за правилното движение на  велосипедисти, на водачи на индивидуални електрически превозни средства и двуколесни превозни средства с оглед опазване здравето и живота  на децата“, заяви председателят на Обединението в област Стара Загора Петя Александрова.

Жените са убедени,  че  опазването им и осигуряването на безопасна ваканция  е резултат от обединените усилия  на  държавни институции, местна власт и  гражданско общество, с подчертаната роля на отговорното родителство,  превантивната дейност и  навременната достъпна информация. „Любимият сезон на малки и големи деца и ученици, който започва от днес, крие рискове на открито, носещи тревога  на близките, особено на онези с ангажименти, непозволяващи  да бъдат близо до тях. Не оставяйте  без наблюдение, надзор и грижа децата!“, апелират от Обединението.