Павел баня

Община Павел баня е в сърцето на Розовата долина между Стара планина и Средна гора. Включва 13 населени места с административен център гр. Павел баня.  Населението наброява 17 500 жители и граничи с общините Казанлък, Карлово, Братя Даскалови и Калофер. Територията на общината се пресича от две важни комуникационни оси на националната транспортна инфраструктура. В посока запад-изток първокласен път І-6 /София-Бургас/ и в посока север-юг второкласен път ІІ-56 /Русе-Пловдив/, осигуряващ един от най-кратките пътища между Северна България и границите с Гърция и Турция. През общината преминава и главна жп линия № 3 /София – Казанлък – Карнобат – Варна/.

До освобождението на България от османско владичество Павел баня не е съществувала, но земите около селището са били използвани за лечение още от дълбока древност. Около горещите минерални извори в града при археологически разкопки са открити останки от античен град, римски бани и балнеоложки съоръжения, голяма християнска църква и други сгради, което свидетелства, че курортът е бил известен още в древността. И до днес са запазени много исторически и археологически забележителности, като тракийски храмове и гробници, останки от римски и византийски пътища. На 10 км. източно от Павел баня, на левия бряг на р. Тонзос ( Тунджа ), великия тракийски цар Севт III е построил столицата Севтополис - център на Одринското царство, намиращ се сега под яз. „Копринка”. В четирите посоки около минералните извори са построени по десет селищни могили. Много от тях влизат в чертите на града, едната от които е в местността “Герена”, където е балнеолечебният комплекс. Други са пръснати в околността - в гр. Шипка ( гробницата на Севт III –“Голямата косматка”, “Оструша” и др.), в с.Габарево (“Поповата могила”, “Габаревската могила”). В с.Тъжа има много останки от селища и некрополни могили, една от тях е “Чоевата могила” в близост до ВЕЦ-а, в с.Виден са открити следи от старо тракийско селище, и на много други места. Това е доказателство, че преди хилядолетия местността е била значим център за тракийската материална и духовна култура.

Павел баня възниква като селище непосредствено след Освобождението. През 1877г. е обявена Освободителната война. Няколко дена преди изтеглянето на руските войски, в с. Турия научават, че Калофер гори, запален от башибозуците и побягват през с. Шипка. Започва “Бегът през Балкана”. Башибозуците запалили всички села по долината на р.Тунджа. Селото било напълно опожарено и разграбено. През пролетта на 3 март 1878г., те се завърнали в Турия, но намерили само пепелища. Заселили се в опразненото турско с. Лъджакьой, което се намирало в непосредствена близост до топлите минерални извори. Заселилите се тук турийци го кръщават на свети Павел и на княз Павел - брат на руския Цар Освободител.

Икономическата характеристика на община Павел баня е повлияна от произтичащите в реалния икономически сектор процеси, довели до съществени негативни промени в редица отрасли. На територията на общината е добре развит туристическия сектор, в това число хотелиерство, ресторантьорство, търговия и др. Добре развит отрасъл е дърводобивът и дървопреработване, както и строителството, представени от частни предприемачи. В последните години се забелязва разрастване на земите, засети с етерично-маслени култури. Специализацията на общината в селското стопанство отчита специфични почвено-климатични условия, които са подходящи за отглеждане на етерично-маслени култури /Рози – 4353 дка и лавандула 3640 дка/, лозя и трайни насаждения /Орехи – 5420дка и череши- 420 дка/. Голяма част от земеделските земи се стопанисват на кооперативен принцип, като са обхванати в няколко земеделски кооперации. Горското стопанство разширява позициите си в икономическото развитие на общината.

За икономическата характеристика на община Павел баня съществена роля играе представителите на хотелиерство, ресторантьорство и търговия. Тук преобладава делът на малки и средни предприятия, търговски дружества, регистрирани като еднолични търговци, осъществяващи дейност в областта на туризъм, търговия и услуги с производствен характер.

 

Председател на Общински съвет - Надежда Димитрова

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи