БСП-Стара Загора призовават да се гласува с ДА за „Бедечка”

БСП-Стара Загора призовава гражданите да участват в местния референдум на 18-ти юни. Социалистите апелират да се гласува с ДА  в отговор на  въпроса на референдума:

„Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка”, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток - бул. „Хан Тервел“, от запад - ул. „Иван Вазов“, от север алеята към предприятие Труд и от юг - ул. „Христина Морфова”? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора.”