Съветниците от БСП – Стара Загора с предложения за нови икономически зони

Питат кмета за санирането и ремонта на три детски площадки

Да се създадат нови икономически зони и да се разшири обхватът на териториите, предвидени за жилищно строителство в Стара Загора, предлагат общинските съветници от БСП на предстоящата в четвъртък сесия. За целта кметът на общината да възложи проект за изменение в Общия устройствен план на града, с което да спре и досегашната практика на промени на „парче“. Предложението на съветниците е за нов проект за ОУП да бъдат отпуснат 200 000 лева. От БСП внасят на сесията още и промени в Правилника за дейността и организация на Общинския съвет.

„Надяваме се, че колегите ще се вслушат в мотивите ни за цялостен проект за ОУП и ще мислят дългосрочно, извън рамките на един мандат или на партийната си принадлежност. Залогът е Стара Загора да се развива предвидимо, а не след 10-20 години да се питаме кой и защо е одобрявал безкритично всякакви промени в предназначението на терените. Не може един гражданин да иска имотът му да е за жилищно строителство, съседът до него да строи склад, а друг - да се занимава с произвеждане на метри от първите двама. Омръзна ни и да слушаме от ГЕРБ за икономически зони, които така и ги няма“, коментира старозагорският лидер на БСП и общински съветник  Валентина Бонева. Точно 200 000 лева е струвал и референдумът, припомнят съветниците и предупреждават, че ако не спрат редовните и хаотични изменения в ОУП, след години ще има нови казуси от типа „Бедечка“. Според тях нови зони за жилищно строителство могат да се предвидят в местностите „Бойчо бунар” и „Съборената кюприя“, както и в селата Богомилово, Малка Верея, Змейово, Борилово, Пряпорец.

Повече дебати, по малко-процедурни хватки по време на заседанията – това искат съветниците отляво с предложенията си за промени в Правилника. Те ще настояват да отпадне възможността разискванията да могат да се прекратяват, преди да бъдат изчерпани желаещите да се изкажат, особено когато се обсъжда бюджетът на общината. „Предлагаме и блиц – контрол, както и на питанията да отговарят кметът или ресорният заместник-кмет, към когото е отправено питането, а не който и да е от заместниците, за да можем да получим адекватен отговор и на уточняващите въпроси“, обясни авторът на предложенията инж. Кольо Димов. От БСП негодуват, че администрацията отказва документи на съветници преди сесията под предлог, че следва да се спази законовия срок, който пък е неуточнен. Това пречи на подготовката на съветниците и затова в Правилника трябва да се регламентира правото на всеки общински съветник да получава веднага поисканите от него документи за предстоящата сесия.

Кога общината ще ремонтира три детски площадки в кв. Градински е питането до кмета на общинския съветник Валентина Бонева. Тя посочва, че независимо от подписките на живущите, до момента не са предприети никакви действия от страна на общината. „Площадките там са стари, някои на повече от 40 години, но са разположени в безопасни и подходящи за игра пространства между блоковете. Интересно е докога тези площадки ще стоят в този вид, а в същия район общината превърна една зелена площ в детска площадка на съвсем неподходящо място“, коментира Бонева. Визираната зелена площ, превърната в площадка се намира от североизточната страна на пресечката на бул. „Св. Патриарх Евтимий” и ул. „Ген. Столетов“.

Повод за второто питане, отправено от общинския съветник инж. Кольо Димов са зачестилите жалби на граждани за некачествени дейности по санирането в града.  Съветниците от БСП получават сигнали за занижено качество на дейностите, както и че писмените жалби до администрацията остават без отговор.