Георги Гьоков: Управляващите толерират стила "суджук гейт" и по места

Жители на старозагорското село Самуилово настояват за ред и правила

Жителите на село Самуилово дойдоха в приемната на БСП с дългогодишни неразрешени проблеми и жалби до различни инстанции. Пред депутатите Георги Гьоков и Донка Симеонова и общинския съветник Иван Митров те обясниха, че отникъде не получават адекватен отговор. „Писахме и до кмета на община Стара Загора и искаме да се проведе общо събрание в селото, самият той да присъства, за да чуе как са блокирани  читалищните дела от кмета – председател на читалищното настоятелство. Нужна е финансова ревизия в културната институция.”, настояха хората от Самуилово. По думите им проблемите се създават, заради липсата на ред и правила, които не се спазвали от кмета на кметството и от нежеланието на общинарите да го въведат. „Пътищата са непочистени, огромни дупки зеят по тях и множество крави и кози без пастир по селските улици.”, оплакаха се самуилци. „Ако за проблемите в Самуилово имаше политическа инициатива за тяхното решаване, днес нямаше да се срещнем в приемнта, заяви Гьоков. Той подчерта, че цени труда на всички читалищни дейци, които съхраняват българщината, но не разбира поведение, толерирано за „суджук - гейт” сред управляващите и по места.  „През есента ще внесем предложение на заседанията на местния парламент да присъстват и кметовете на кметства”, заяви Иван Митров.

Хората споделиха въпроси, свързани с данъчни кредити, отчуждителни процедури, строителство, социални услуги, с търсене на възможности за финансиране на  програми в сферата на образованието и др. Представители на Асоциацията на учителите коментираха с депутата Донка Симеонова необходимостта от Закон за българския език.

От дискусия има нужда българското образование

Учителите обобщиха указателната информация в района и представиха свое становище, че трябва първо тя да е на български език и след него на преводния. „В книгите навлизат много чуждици, които липсват в речниците. Създава се нагласата, че в процеса на общуване използването им е признак на ученост, което реално принизява нивото на българския език.”, подчертаха от Асоциацията. Според тях това влияе и на самочувствието ни като българи, формира отношение към нашия език, а не акцентира върху родолюбието. От срещата с депутата Донка Симеонова, член на комисията по образованието и науката, стана ясно, че учителите са за конкретизиране на стандартите в образованието, за засилване качественото оценяване, а не за количественото. От Асоциацията на учителите поставиха въпроса и за неизползваемата общинска спортна база в училищата поради високите такси, а учениците трябва да акцентират върху своята физическа активност и спортни умения. „Въпроси като неадекватната дисциплина в училище, липсата на права на учителите, мандатност за директорите, необходимост от граждански контрол в образованието, са теми за дискусия, от която има нужда българското образование.”, смята Симеонова.