ВАС върна делото за бюджета на община Братя Даскалови на Административен съд –Стара Загора

Решението за бюджета, внесен от кмета на Братя Даскалови, е изцяло незаконосъобразно

Върховният административен съд върна делото за бюджета на община Братя Даскалови на Административен съд - Стара Загора за разглеждане по същество на  оспорванията, внесени от  кметове на кметства. Това стана с Определение  № 6376 на ВАС от 15-ти май т.г. Според кметовете на Медово и Плодовито в Решението за бюджета, внесен от кмета на Братя Даскалови  Иван Танев,  е изцяло незаконосъобразно, прието при грубо нарушение на процедурата. Направените  предложения за ремонт на улици и мост, финансиране на спортен клуб, зала и ограда,  не бяха подложени на гласуване по време на заседанията, припомнят жалбоподателите, които се противопоставиха  на „утвърдения” финансов план. Те са и „ЗА”  правомощията на кмета на общината да се упражняват след изрично  решение на местния парламент.

През м. февруари  четирима общински съветници, двама кметове от БСП и Местната коалиция „Заедно за община Братя Даскалови” внесоха  жалба в Административния съд в Стара Загора против Решението за бюджета на Общината. Преди месец и половина, обаче,  старозагорският административен съд остави без разглеждане жалбата им. Те не се приемаха и заради  приетия с мнозинство  ремонт на кметството в с. Плодовитово неотразен в бюджета. По време на заседанията на Общинския съвет не бе дадена възможност на кметовете на кметства да упражнят правото си на съвещателен глас.