Млади социалисти почистиха парк „Тюлбето” в Казанлък

13.08.2018

Млади хора от структурата на БСП в Казанлък почистиха парк „Тюлбето” в Казанлък по повод Международния ден на младежта – 12 август. „Доброволческата ни инициатива цели да се изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да заостри вниманието на Общината към местата, които имат нужда от нейните дейности, за да стане  Казанлък чист и приветлив”, споделиха младежите Георги Михов - председател на МО, Симеон Димитров  и Валентин Целков, които, заедно с приятели,  отделиха своя уикенд в обществена полза. Те събраха разпилените отпадъци от парка и отбелязаха, че замърсяването ще продължи, ако не се поставят  достатъчно съдове за смет.

Младежите от казанлъшката организация на БСП традиционно организират  и участват през последните години  в доброволчески акции, благотворителни каузи и национални кампании.