Съветниците на БСП-Стара Загора гласуват против бюджета

Позиция на Местна коалиция „БСП лява България – за Стара Загора” относно бюджета на Община Стара Загора за 2019 г.

Местният бюджет е инструмент за провеждане на политики, е мнението на групата общински съветници на БСП в Стара Загора. „Това е и голямото ни разминаване с ГЕРБ, за които бюджетът на община Стара Загора е рекорден, но парите са насочени предимно към ремонти”, коментира председателят на ОбС на социалистите Валентина Бонева пред журналисти.

"Усилията трябва да бъдат насочени към решаването на важните социални проблеми в обществото ни, да се провеждат политики за стопирането на тези тревожни процеси, най-големият от които е демографската криза", убедени са от БСП.  Те обясниха, че това е и причината да предложат таксата за детски ясли и градини в община Стара Загора да бъде намалена с 50%, като според тях, това би струвало на местната хазна около 1,5 млн лева.

Социалистите настояват общинската жилищна политика да бъде насочена към младите семейства, а не само към крайно нуждаещите се групи и затова предлагат през тази година да бъдат закупени или построени 30 общински жилища. По техни разчети, в последните седем години общинският жилищен фонд намалял със 121 жилища, като от продажбата им годишно в хазната постъпвали повече от 1,2 млн лева. Средствата обаче не се влагали в закупуване или построяване на нови социални жилища.

"Групата на коалиция „БСП лява България – за Стара Загора”, в установения от Общината регламент  и срок, внесе своите предложения. Предложенията по проекта за бюджет на община Стара Загора за 2019 г., които общинските съветници от коалиция „БСП лява България – за Стара Загора” внасяме, са продиктувани изцяло от интереса на гражданите на община Стара Загора", каза председателят на Групата на БСП Даниела Лекина. По думите й предложенията са израз на последователното им разбиране, че бюджетът задава перспективата и темпа на развитие на общината. "Настоящият бюджет, както и предходните, не дават отговор и ясна перспектива за икономическото развитие на общината и отново показва, че общината не желае или не умее ефективно да управлява собствеността си.", сочи позицията на съветниците.

В предложенията на групата общински съветници на коалиция „БСП лява България – за Стара Загора” са поставени конкретни проблеми на гражданите. Това, за което групата настоява е, чрез политиките, заложени в бюджета, да се преодолее демографската катастрофа и да се даде стимул на младите хора да останат да живеят и работят в Общината и да се раждат повече деца.

"Секторните политики, предложени от нас, показват ясно дефинирани проблеми, които трябва да бъдат решени.  Наред с това, изразяваме острото си несъгласие с факта, че съветниците от управляващото мнозинство за четвърта година нямат воля да подкрепят предложенията на опозицията, макар и те да са стойностни и практични. Позицията, която изразяваме е, че в изработения от общинската администрация рекорден бюджет не са включени проектните предложения на групата на БСП. В тази връзка, ние изразяваме твърдата си позиция относно бюджета на Община Стара Загора и в качеството си не само на общински съветници, но и като граждани на общината ще гласуваме против неговото приемане", категорични са съветниците от левицата.