Младите социалисти в Стара Загора са обезпокоени от разпродажбата на общинска собственост

Тревогата си те изразиха чрез позиция на Младежкото обединение

Младите социалисти в Стара Загора са сериозно обезпокоени от намеренията на общинското ръководство масово да разпродава  общинска собственост. Тревогата си те изразиха чрез позиция на Младежкото обединение в БСП-Стара Загора. С нея младежите се обръщат към кмета и местния парламент и ги призовават за разум в името на интереса на старозагорци.

Цифрите в Годишната програма на Община Стара Загора сочат, че се планира продажба  чрез търг  на 211 имота и очакваният приход е в размер на  1 900 000лв. без ДДС. Разглеждайки приходите от отдаване под наем на общинска земя и имоти, заложени в годишната програма за 2020г.,  е видно, че те са в размер на 1 360 000лв. Сравнявайки със същите показатели през 2019-та и 2018-та се вижда, че приходите от продажба и наем на общински имоти са приблизително аналогични.

Младите хора питат кмета Живко Тодоров, внесъл  проекта на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г.:

  • Добър стопанин ли е Община Стара Загора след като масово разпродава собствеността си?
  • Защо не се работи в посока предлагане на атрактивни условия за наематели?
  • Как тази разпродажба на общинска собственост осигурява висока социална и икономическа ефективност – един от основните принципи, залегнали в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост?
  • Тази разпродажба създава ли благоприятни условия за развитие на бизнеса или може би е редно да попитаме чий бизнес развиваме?
  • Общинска администрация задава ли си въпроса защо инвеститорите не проявяват интерес към Община Стара Загора? Работи ли се въобще в посока на тяхното привличане или целта е усвояване на средства и привидна дейност за развитие на Стара Загора без капка планиране?
  • Защо строим индустриални зони, които пустеят, така ли ще заместим и компенсираме в бъдеще комплекс „Марица-изток”, който е пред затваряне?
  • Цели ли Община Стара Загора да увеличи приходите в хазната си чрез продажба на имоти вместо да търси възможности за увеличаване на приходите в общината чрез самоиздръжка?

 

От Младежко обединение призовават за преосмисляне на  намеренията, заложени в кметския проект за масова разпродажба на общинска собственост. „Общинската собственост е дълготраен материален актив, който може да донесе повече приходи, ако бъде отдаван под наем вместо разпродаван. Нека от Община Стара Загора покажат реални действия и загриженост за нашето бъдеще, защото ние сме тук, работим и отглеждаме децата си в България и не искаме да ни принуждават да напускаме родината си!”, подчертаха младите социалисти.