По инициатива на БСП бе публично обсъден Общият устройствен план на Стара Загора

08.05.2020 г.

На 7-ми май се проведе среща с представители на проектантския колектив, работещ по Общия устройствен план (ОУП) на Стара Загора. Срещата бе инициирана от групата общински съветници на „БСП за България”, с цел да се предостави актуална информация за хода на подготовката на ОУП. В нея участваха специалисти и представители на Камарата на архитектите, Съюза на архитектите, Камарата на строителите и други.

Съветниците от БСП изразиха удовлетвореност от реакцията на общинска администрация и председателя на Общинския съвет, които максимално бързо организираха събитието. „Гледаме на тази среща като етап от по-широкото публично представяне на идеите на проектантския колектив и като възможност за излагане на позиции или предложения в хода на изработването на предварителния проект. Приемаме, че подготовката на Общия устройствен план е в своя начален етап и проектантският колектив се нуждае от разнообразна и актуална информация за общината, излизаща извън рамките на Заданието от 2017 г. Затова е важно да сме наясно с препоръките и насоките, които общината поставя.”, коментираха социалистите.

В презентацията си арх. Никифорова представи вижданията на проектантите и отговори на част от предварително поставените въпроси от групата на БСП, а по други бе поет ангажимент за писмен отговор.

Сред важните въпроси, касаещи ОУП, са транспортно-комуникационната система (нова/нови връзки с АМ „Тракия”, облекчаването на трафика в централна градска част, продължението на ул. „Августа Траяна” на изток и др.), новите индустриални зони, развитието на подземната инфраструктура, екологията, опазването на културно-историческото наследство, развитието на туризма и др., по които са необходими повече конкретност и яснота.

„За нас от особена важност е запазването на Летище Стара Загора, за което срещаме подкрепа от уважавани старозагорски архитекти. Какви са вижданията за пространственото развитие на града, както и преодоляването на диспропорциите между града и селата на общината; превръщането на Старозагорските минерални бани в национален курорт, завършването на яз. „Чаталка”. Интересът и проявената активност по време на срещата показват колко важно е подготовката на ОУП да става открито и прозрачно. Очакваме и ще предложим подобни срещи да продължат с възможност в тях да участват и гражданите. Общият устройствен план на община Стара Загора ще очертае посоката на развитие на общината поне за 10 – 20 години напред.”, категорични са съветниците от левицата.

На публичното обсъждане присъства и народният представител от ПГ "БСП за България" Георги Гьоков.