Позиция на БСП-Казанлък

03.07.2023 г.

Георги Михов не е председател на Младежко обединение в БСП-Казанлък от 5 години.

Една партия събира хора с еднакви идеи, ценности и морал. Именно затова БСП се раздели с лицето Михов преди 2 години. Всеки прекрачил закона, трябва  да носи своята отговорност.