Декларация на Общински съвет на БСП – Стара Загора

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Яна Общински съвет на БСП – Стара ЗагораОбщинският съвет на БСП–Стара Загора изразява своята силна тревога от военните действия в Източна Украйна и няколкото хиляди жертви, включително и наши сънародници

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

на Общински съвет на БСП – Стара Загора

Общинският съвет на БСП–Стара Загора изразява своята силна тревога от военните действия в Източна Украйна и няколкото хиляди жертви, включително и наши сънародници.

Изразяваме и нарастващото безпокойство на членовете на БСП – Стара Загора от засилващото се напрежение в политическите отношения  между България и Руската федерация.

Ние разбираме, че това е в резултат на нарастване на международното напрежение с две централни оси: Запад – радикален ислям и Запад – Русия и че на нашата страна е отредено от Запада мястото на ключов аванпост. Тревога предизвиква стратегията, формулирана от президента на САЩ – да се усилва натискът срещу Русия „с всички възможни средства“, намерила законодателен израз в Резолюция 758 на Конгреса на САЩ от 04.12.2014 г., превърнала се в правна основа за война срещу Русия. Свидетели сме на започване на нова Студена война между Запада и Русия.

 Решението за разполагане на многонационален команден и контролен център на НАТО в България разглеждаме като важен елемент от тези средства. Прокламираната цел за създаването му – „за защита  на всеки един от съюзниците на  пакта от всяка заплаха“, на практика поставя страната ни в ролята на пряк участник във възникнали или възникващи конфликти, без да сме заплашвани от външни фактори, които да касаят националната ни цялост и суверенитет. Самото действие за създаване на такъв логистичен център не предполага разрешаването на споровете в международната политика по мирен път, а чрез налагане на решения с военни способи и нагнетяване на напрежение.

Ние, старозагорските социалисти, не желаем това и сме категорично против. 

Разчитаме на здравия политически разум на ръководството на ЕС за бързо  съдействие и посредничество в решаване на конфликта Русия - Украйна. Ефективна първа стъпка в тази посока е незабавното отменяне на икономическите санкции, наложени спрямо Русия.

Настояваме пред НС на БСП и парламентарната група на Коалиция БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ в най-кратки срокове да се внесе в Народното събрание предложение българското правителство да оттегли подкрепата си за икономически и политически санкции срещу Руската федерация.

Подкрепяме направеното предложение от ПГ на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ за организиране и изпращане на хуманитарна помощ за бедстващото население в Украйна, като заявяваме и нашата готовност за съдействие и участие.

Настояваме ПГ на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ, чрез действащите парламентарни механизми, ясно да заяви своята позиция  на  категоричен отказ от разполагането на многонационален команден и контролен център на НАТО в България.

Настояваме Президентът на Република България, 43-то Народно събрание и българското правителство с всички допустими политически средства да работят за дипломатическото разрешаване на конфликта и установяване на мир в Украйна, както и за ненамеса на България във военни действия.

            В съответствие с изразената по-горе позиция Общинският съвет на БСП – Стара Загора организира на 18.02.2015 г. протестен митинг-шествие под надслов „С Европа, но никога срещу Русия” с участието на леви, патриотични, неправителствени организации и родолюбиви граждани.

Декларацията е приета на заседание на ОбС на БСП – Стара Загора на 9-ти февруари 2015 година.