Истината за велоалеите в Стара Загора трябва да излезе

Ще продължавам да питам!

„Ще продължавам да питам! Старозагорци отново не получиха информацията, която ги интересува, отговорът на кмета е незадоволителен”, написа в Facebook-профила си  общинският съветник Ивайло Начев от левицата. На последното заседание на местния парламент Начев направи Питане за обема и стойността от дейности по договора за изграждане на велоалеи, тъй като множество граждани поставят този въпрос за изпълнените дейности към датата на приключване по договора от фирмата-изпълнител и приети от кметската администрация.
„С предоставената устна информация ме увериха, че фирмата е изпълнила пълния обем дейности по договор, а за неизпълнението в срок ще й бъде наложена неустойката по 0,5% за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от стойността на договора. За съжаление не получих информация на коя дата Община Стара Загора е приела извършените дейности по договор и с каква обща сума ще бъде санкционирана фирмата за забавата си по изпълнение на проекта”, сподели Ивайло Начев, който не се отказва да чуе цялата  истината в името на гражданите.